ت ن ه ا ی ی

 

       و این انعکاس تنهایی من است ...همچنان که دنیا انعکاس تنهایی خداوند است

 

                                 

آیا تو هم وقتی تنها هستی ؛به آن نوری فکر میکنی که یک روز در دلت تابید و بعد روی خواب هایت گم شد ؟! 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید