باز محرم شد و دلها شکست...

1108906923.jpg

.
..
...
آن روز حسین کودکش را بوسید...
آنروز گلوی کوچکش را بوسید ،

امروز شنید کودکی ذکر حسین
با یاد علی عروسکش را بوسید

...
..
.

033.jpg
...
...
در حجم سرخ وسعت تابش مقدم است
خورشيد مي‌شويم ولي آسمان کم است

وقتي درخت حادثه‌ها سبز مي‌شود
زيباترين شکوفه از آن محرم است

شايد خروش غيرت يحيي‌است بر زمين
يا فصل سرخ هجرت عيسي بن‌مريم است

قابيل در تفکر پوشالي يزيد
هابيل در نگاه حسيني مجسم است

وقتي بلوغ مرگ به شش‌ماهه مي‌رسد
اين خون که نه! ... وجود طهوراي زمزم است

اين رستخيز خون و غزل در فرات عشق
شرحي ز تشنه کامي سقاي اعظم است

گفتند اين علم به زمين خورد پس شکست
غافل از اينکه دست علم‌دار پرچم است

حال و هوايي منقبض آسمان سرخ
تفسير تشنه کامي صحراي ماتم است

ديديم آسمان و زمين جابجا شدند
تعبير خواب‌هاي پريشان عالم است

تاريخ در تملک شيطاني يزيد
تنها حسين وارث اولاد آدم است

/ 2 نظر / 13 بازدید
رضا

با یاد علی عروسکش را بوسید.. به نظر مصرع سبكي مياد