می رسد اینک بهار...خوش بحال روزگار

عید همان پیراهن کهنه ی باباست

                 که مادر آن را به قد من کوک میزند

                                       و

                                   من آنقدر بزرگ می شوم

                                                      که در پیراهن نمی گنجم

/ 0 نظر / 4 بازدید