تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی...

تنهاترین بهترینم!
وقتی تو دوست داشتنی هستی
نمیشه تو رو دوست نداشت ...

پ ن : میخواهمت با تمام وجود ، چه تمام دنیا را ارزانی م کنی ، چه همه اش را دریغ م ...
دیکته میکنم از آغازین دم تا پایانی ترین بازدم...
میخواهمت
از نو
میخواهمت
از نو
میخواهمت
از نو
...

/ 1 نظر / 15 بازدید
Peter

مرسی خیلی دلنشینه مثل همه ی جمله هات [گل]