تو سوار شدی و من جا ماندم...!

 

آن روز که نوح از هر جانداری يک جفت جدا می کرد و به کشتی می برد؛من يک جايی مشغول شانه کردن پرهايم بودم.

هزار بار به فرياد صدايم کردی-اما من صدايت را نشنيدم؛از بس با شاهپرم سرگرم بودم!25.gif

تو سوار شدی و من جا ماندم . تو رفتی و من تنها شدم...02.gif

باران آمد و سيل شد.سيل جاری شد و دنيا رنگ آب گرفت؛آبی شد.من نهنگ شدم و

به آب زدم .خدا مهربان بود- آب کم شد و من ماهی شدم؛يک ماهی قرمز کوچک.

توفان تمام شد.من را توی تنگ بلور زندانی کردند و کنار سفره هفت سين گذاشتند.

تو - آخرين و تنهاترين سيمرغ جهان شدی؛به قاف پرکشيدی و من به قدر هفت دريا گريه کردم.17.gif

ما - همه چيزمان را از دست داده ايم

 .....

/ 3 نظر / 4 بازدید
peter

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

peter

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

peter

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]