بشکن و روی بغض خودت پا گذار ، دل!

خدایا این سفر کی‌ می‌رود کی می‌رود کی‌ می‌رود سر
خدایا این سفر کی‌ می‌رود کی می‌رود کی‌ می‌رود سر
خدایا این سفر کی‌ می‌رود کی می‌رود کی‌ می‌رود سر
خدایا این سفر کی‌ می‌رود کی می‌رود کی‌ می‌رود سر
خدایا این سفر کی‌ می‌رود کی می‌رود کی‌ می‌رود سر 
خدایا این سفر کی‌ می‌رود کی می‌رود کی‌ می‌رود سر  
***
" در این شهرِ سردرد

                  جدا افتاده‌ایم در آغوش هم

                                                     خاموش ِ هم

 

بگذار برای تو از قصه‌ای بگویم که در آن نمیری


و شعرهای تو درد را

                 و شعرهای تو درد را

                                    و شعرهای تو درد را ...

                                                           
یعنی که می‌شود فراموش کنند ؟ ... "

پ ن : قیامتی بود مراسمش... باشکوه و عظیم و بی نظیر ... مراسم سرشار بود از این مقام و آن مقام ... همه ی بزرگان حضور داشتند  ، همه مسئولان ریز و درشت ...  اما در این بین نگاه یتیمان و فقرایی که امیدشان از دست رفته بود ، جانمان را آتش میزد، او را کریمه ی فامیل خواندند، یتیم نوازی و فقیر نوازی در خونش بود ... ما کجا و بخشش و بزرگی او کجا...  

/ 3 نظر / 17 بازدید
payar

گاهي اوقات تصادفي به موردي يا موضوعي يا حتي وبلاگي برخورد کردم که پر از نتايج خوب و پر بار حاصل مي شود سرزدن به وبلاگ شما هم تصادفي بود که باعث شد مدت زيادي در ان جست و جو کنم اين موضوع براي من خيلي جالب بود و باعث شد هميشه بهتون سر بزنم حتما اين رابطه متقابل هم ميتواند باشد و چون کاربران زيادي از سايتم بهره مند ميشوند براي تبليغ اگر بازديدتان کم م? باشد مناسب است

payar

گاهي اوقات تصادفي به موردي يا موضوعي يا حتي وبلاگي برخورد کردم که پر از نتايج خوب و پر بار حاصل مي شود سرزدن به وبلاگ شما هم تصادفي بود که باعث شد مدت زيادي در ان جست و جو کنم اين موضوع براي من خيلي جالب بود و باعث شد هميشه بهتون سر بزنم حتما اين رابطه متقابل هم ميتواند باشد و چون کاربران زيادي از سايتم بهره مند ميشوند براي تبليغ اگر بازديدتان کم م? باشد مناسب است