کسی چه میداند ؟

و حالا روزگاری شده است که در آن مادامی که روز و شب از من عبور میکنند ، میل به سکوت و خفگی مطلق در من هی بیش و بیشتر میشود .. کسی چه میداند گلویم را زیر کدام کفش جا گذاشته ام ..
و جالب این است که این سکوت تنها مختص من نیست .. بد نیست هر از گاهی زیر پایمان را نگاه کنیم .. شاید دلی ... گلویی .. حرفی .. نگاهی .. به آن چسبیده باشد ،
هر وقت دیدی دنیا برایت کند پیش میرود ته کفشت را نگاه کن !  ..
/ 6 نظر / 25 بازدید
پسر ناتنی خورشید خان

سلام . . . نمیدونم چی بگم؟ تو کل زندگیم تو همچین جوی قرار نگرفته بودم[ناراحت] نمیدونم چرا ناخواسته اشکام سرازیر شد[گریه] نمیدونم دلیل این اشکا چی بودن ولی ازت ممنونم خیلی وقت بود انقدر آروم اشک نریخته بودم [ناراحت][لبخند]

مرضیه

شاید....

affa

باید آرومتر قدم برداشت ... باید دقت کرد ... زیر کفش ها چه چیزها که نمی شود پیدا کرد :((

affa

باید آرومتر قدم برداشت ... باید دقت کرد ... زیر کفش ها چه چیزها که نمی شود پیدا کرد :((

فاطمه

عاشق عکس پست قبلی هستم. قبلا سیوش کردم. هروقت دیدی دنیا برایت کند پیش می رود ته کفشت را نگاه کن. اما ما این قدر بی رحم نیستیم...هستیم؟؟