شکران يا کفران!


خدا از عزراییل پرسید: در تمام این مدت که جان بندگانم را ستاندی، آیا لحظه ای بود که از این کار دلت به درد آید؟ عزراییل گفت: آری. یکبار فرمان دادی تا یک کشتی را با همه سرنشینانش غرق کنم الا مادری و فرزندش را. من هم چنین کردم. مادر خیلی پریشان بود. تا اینکه تکه چوبی پیدا کرد و با فرزندش خود را به ساخل رساند. آنوقت که خواست به کودکش شیر بدهد و گرسنگی او را بخواباند، امر کردی که جان مادر را بگیرم. در آن لحظه دلم به درد آمد. خدا رو به جبرییل کرد و گفت: من به آب و باد و خاک و همه طبیعتم امر کردم که با آن طفل مهربان باشند و او را بپرورند. او بزرگ شد و به چنان پادشاهی رسید که کسی چون او نرسید. می دانی این طفل که بود؟

او نمرود بود که چنان پروردیمش و آنگاه او از روی جهل خلیل ما را به آتش انداخت و با تیر و کمان مرا نشانه گرفت!

/ 45 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جهان

سلام ميدونی بلغه الحلقوم چيه؟ همون جايی که وقتی عزرائیل داره جونمونو ميگيره وقتی به اينجا که ميرسه...وای خدای من موفق بشايد ....وبلاگت قشنگه

نسترن

کاشکی وبلاگت واسه يک شب واسه يک شب مال من بود کاش نگات به هر وبلاگی غير وبلاگ من قد غن بود امشب ميخوام هر جور شده وبلاگتو دست کاری کنم پسشو چه جوری بزنم؟ پسشو چه جوری بزنم؟

ليلی

فکر کنم وقتی عزراييل بياد سراغ من جون منو با لذت بگيره هم دستاش {سريش و......} که خوب دارن اين کارو ميکنن حالم ديگه داره از اين زندگی به هم ميخوره هر ....... مياد چرت و پرت ميگن و ميرن مجبور به تحمل هيچ کدوماشون نيستم کاش ......... عزراييل؟ کجايی؟ بيا ديگه؟ دستيار جديدت بشم؟ مطمئنم دو روز ديگه از اين کامنت منصرف ميشم

باران

سلام نصيبه جونم. خوبی عزيزم؟ گلم اپ کردم زود بيا

تـایـمـاز گـلـولـه یـخ

سلام. . دگر بار زندان زمان توسط من به آپيدن گرفته شد. . .باشد كه بيايي و بنظري و لذت ببري و ... . . . خوبي؟ .. . خب با زبون بي زبوني / مي خوام اينو خوب بدوني / " من آپيدم " / .~~~~~~~~~~$$$$$$ ~~~~~~~~~.$$$**$$ ~~~~~~~~~$$$"~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~~~~~~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$

امير

يكي با چشماي نازش دل كوچيكمو لرزوند يكي با دست ناپاكش گلاي باغچمو سوزوند تو اين شب هاي تو در تو، خداحافظ گل شب بو هنوز آوار تنهايي ، داره مي باره از هر سو =========================== سلام.نمی خوای آپ کنی ؟

چشمان باران....مصطفا

دیر اومدم اینجا ولی همیشه به خودم گفتم اخرین لحظه ممکنه دری باز بشه...وباز شد... زیبا وپر معنا...