در بهاری که بی تو خزان شد ...

باورم شد !

دگر نيستی تو ...!

 

نيستی تو ! نيستی تو ! نيستی تو ! نيستی تو ...


/ 0 نظر / 7 بازدید