دلم گرفته از اين روزها، دلم تنگ است ... ميـان ما و رسيدن، هـزار فرسنگ است... مرا گشايش چنـدين دريچه کافــي نيست ... هـزار عرصه براي پريـــدنم تنگ است... اسيــر خاکـم و پرواز، سرنوشتــــم بود ... فـرو پريدن و در خاک بودنم ننگ است... چگونه سر کنـد اينـجا ترانه ي خود را ... دلي که با تپـش عشق او همـاهنگ است... هـزار چشـــمه ي فرياد در دلـم جوشيد ... چگونه راه بجويد که رو به رو سنگ است... مـرا به زاويه ي بـاغ عشق مهمان کـن ... در اين هزاره فقط عشق پاک و بي رنگ است...


تیـــک تاک

! ... عرفان را دوست دارم تو را نیز

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهر ، یاری بر قرار و بر دوام

سال خرّم ،فال نیکو،مال وافر ،حال خوش

اصل ثابت ، نسل باقی،تخت عالی، بخت رام

این بهار در بهار و به همتون تبریک میگم . انگاری امسال عیدمون دیگه واقعاُ عیده

عیدتون مبارک

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٤ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ توسط NasibeH نظرات () |

Design By : Pichak

گذشته ها
دوستان