دلم گرفته از اين روزها، دلم تنگ است ... ميـان ما و رسيدن، هـزار فرسنگ است... مرا گشايش چنـدين دريچه کافــي نيست ... هـزار عرصه براي پريـــدنم تنگ است... اسيــر خاکـم و پرواز، سرنوشتــــم بود ... فـرو پريدن و در خاک بودنم ننگ است... چگونه سر کنـد اينـجا ترانه ي خود را ... دلي که با تپـش عشق او همـاهنگ است... هـزار چشـــمه ي فرياد در دلـم جوشيد ... چگونه راه بجويد که رو به رو سنگ است... مـرا به زاويه ي بـاغ عشق مهمان کـن ... در اين هزاره فقط عشق پاک و بي رنگ است...


تیـــک تاک

! ... عرفان را دوست دارم تو را نیز

تقدیرت را که به باد بسپاری
همین میشود
میشوی سیب سرخی
که دور از چشم ها
گوشه ای افتاده  و
رنگش به زردی میرود..
و تکه سیبی تکیه داده برهیچ...
خودت را که به غارتگری اش بسپاری
همین میشود ...
به یغما میروی ..
دیگر نه دلی ...
نه قراری...
نه هوس و
نه قهقهه ای...

آه ...
...
..
.
کم کم ک انگار
دارم تمام میشوم ...

***

پ ن ١: اگر غمگین میشوید نخوانید ؛ ذوقمان هم زیر فشار همین خنده های بلـــــــند له شده است ...
پ ن٢ : آهنگت را که میشنوم دلم میخواهد خودم را به آغوشت بیندازم و زار زار گریه کنم ... و برگردم به آن روزها که با ذوق میرسیدم خانه و رسیده و نرسیده نگاهت میکردم و دلم آرام میشد ... تنها رفیق همیشگی من ... " تیـک تاک " !
پ ن ٣ : مدت هاست به هیچ جا سر نزده ام ، چه خبر ؟
پ ن 4 : التماس دعا ...

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ توسط NasibeH نظرات () |

Design By : Pichak

گذشته ها
دوستان