دلم گرفته از اين روزها، دلم تنگ است ... ميـان ما و رسيدن، هـزار فرسنگ است... مرا گشايش چنـدين دريچه کافــي نيست ... هـزار عرصه براي پريـــدنم تنگ است... اسيــر خاکـم و پرواز، سرنوشتــــم بود ... فـرو پريدن و در خاک بودنم ننگ است... چگونه سر کنـد اينـجا ترانه ي خود را ... دلي که با تپـش عشق او همـاهنگ است... هـزار چشـــمه ي فرياد در دلـم جوشيد ... چگونه راه بجويد که رو به رو سنگ است... مـرا به زاويه ي بـاغ عشق مهمان کـن ... در اين هزاره فقط عشق پاک و بي رنگ است...


تیـــک تاک

! ... عرفان را دوست دارم تو را نیز

» تنها .. بی هیچ حرف اضافه ! :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» بسم الله النور .. :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» یا رفیق من لا رفیق له .. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٥
» شبیه دعا زیر باران .. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٠
» دهاتی م سخن عاشقی نمیدانم .. یا ضامن آهو شانه هایت کو .. :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
» پاییز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» قصه .. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱
» بی ربط :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٦
» برام هیچ حسی شبیه تو نیست ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۳
» از تو ممنونم .. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۳۱
» کسی چه میداند ؟ :: جمعه ۱۳٩۱/۱/٢٥
» ب مثل بهار / ت مثل تازگی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٩
» دهاتی م سخن عاشقی نمیدانم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/۱
» دلتنگم آنچنان ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» هرزنامه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» هنوز زنده ام ... نفس میکشم .. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۳
» سوت پایان :: شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٢
» با من حرف بزن .. حرفهایت دلم را .. :: جمعه ۱۳٩٠/٥/۱٤
» بازی بازی .. با کلمه ها بازی ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٠
» ت ن ه ا ی ی :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۳
» نقطه سر خط :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
» من و اردیبهشت .. :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
» پریشان نویسی ذهنی خسته .. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
» میرسد اینک بهار .. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٧
» یک خیال شبانه ... :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» اسفند 1389 :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» بگو چه کنم؟! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» تو فکر میکنی تمام میشود ؟! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» دیشب زندگی پادشاه خانه ما بود .. :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» همیشه خواب تو دیدن ، دلیل بودن من بود ... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
» یلدا .. :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» کربلا غوغاست امشب ! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
» حرف تازه ای نیست ... :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
» به بهانه میلادم .. :: جمعه ۱۳۸٩/٩/٥
» مادر مرد ، از بس که جان ندارد .. :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۸
» و من یتوکل علی الله فهو حسبه .. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٥
» عصر صفر و یک ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢۳
» فکرش را بکن ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٩
» سر آن ندارد امشب ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٦
» عاشقی به روایت من ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٦
» وَإِنّا إِلى‏ رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٢
» یک نون غیر آخر ناقابل ! :: شنبه ۱۳۸٩/۸/۸
» لبخند تو خلاصه خوبیهاست ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/٤
» کمی عاشقانه ... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢
» این تلخ است خداوندا ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۸
» الو ... میشه گوشی رو بدید امام رضا؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٧
» لیلی رفتن است ... خداحافظ دختر باران! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٥
» به من بفهمون کجای سرنوشتم ... :: جمعه ۱۳۸٩/٧/٢۳
» تا با غم عشق تو مرا کار افتاد ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۱
» دخترانه هایم .. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۸
» دهاتی م سخن عاشقی نمیدانم .. :: دوشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٢
» پاییز فصل رقص برگ ها در مسیر باد ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٧
» به باران بگویید بیاید ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۳٠
» اراجیف های دختری که زیاد نمیدانست ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٦/۱۸
» روی خط مرزی ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/٢
» بعضی وقت ها :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٢٧
» زخم خورمان این روزها ملس است ... :: دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٧
» آدمیزاد است دیگر... :: جمعه ۱۳۸٩/٤/٤
» و این ویرانی ... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٠
» تمام میشوم شبی ... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢
» اولین پست 1389 ! :: جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٧
» اسیر عشق شدن چاره ی خلاص من است ...؟! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» یاد نان بربری ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» وقتی شرمنده میشوم ... :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٧
» کم کم بزرگ میشوم ... :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱
» بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد.. :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» پیش از اینت بیش ازاین اندیشه عشاق بود... :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» به خدا دلم برای اینجا پر میزند... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» باز محرم شد و دلها شکست ... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢
» درد نامه ای برای ... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٩
» باران که می بارد... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۸
» باد به دست آرزو در طلب هوای دل :: شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٤
» فقط مانند رویا... بیا بگذار و بگذر... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۸
» بشکن و روی بغض خودت پا گذار ، دل! :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
» آخر کفش های رفتنت را یافتی؟!... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۳
» می چرخد... دیوانه وار و مست... :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢۳
» وقتی نیمکت نشین میشوم ! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٠
» مهربان آقای خوبم ! تولدت مبارک... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۸/٧
» با احترام تقدیم به خودم ! :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢
» سرگیجه های غربت گرفتگی .. :: شنبه ۱۳۸۸/٧/٢٥
» چقدر به خدا ایمان داریم ؟! :: جمعه ۱۳۸۸/٧/٢٤
» هوای چاییدن که به سرم میزند... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٦
» برداشت آزاد :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٧
» تابستان نامه :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/٢
» مهر و ماه ... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٥
» این روزها را بر من خرده نگیرید... پریشانم ... پریشان! :: شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٠
» تو رو دوست دارم زیاد ، نگو پس دلت میاد ، منو تنها بذاری.. :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٩
» تمنای شب آرزوها :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/٤
» شاید وقتی دیگر... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۱
» این پست عصبانی ست ! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۳/٤
» دارم در خودم غرق می شوم... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٧
» عاشقانه ای آرام ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۱
» حال همه‌ی ما خوب است ...اما تو باور مکن! :: جمعه ۱۳۸۸/٢/۱۸
» این فصل را با من بخوان باقی فسانه است ... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٠
» روزگار می گذارنم...حتی در این غربت ! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٢
» گاهی کوک نیستم و خارج میزنم! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٦
» آدم بزرگی ام را مخواه که محال است... :: شنبه ۱۳۸۸/۱/۱٥
» این نیز بگذرد... :: جمعه ۱۳۸۸/۱/٧
» به استقبال سال نو ! :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» من می فهمم! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٦
» یک پست خودمانی! :: شنبه ۱۳۸٧/۱٢/۳
» شبیه دلتنگی! :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» مرا با برکه ام بگذار...دریا ارمغان تو! :: شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
» ماه بنی هاشم عباس... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٠
» دلم تاب دوری نیاورد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۳
» واگویه هایی برای یک دوست... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٤
» آغاز زندگی من ...امروز! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/٥
» نذر امام رضا (ع)... :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/۱٩
» ماه من غصه چرا...؟! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/۱۳
» می شود باران ببارد؟!... :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٩
» فانی قریب... :: جمعه ۱۳۸٧/٧/٥
» رمضان مبارک :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۱
» شیطان مسئول فاصله هاست... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۳۱
» یکی بود یکی نبود...غیر از خدا هیشکی تنها نبود! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٦
» تقدیم به یه مادر عاشـــــق.... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٩
» نادانی شیرین... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٥
» اولین پست 1387 :: شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٤
» "...من..." :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» ... :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
» باز محرم شد و دلها شکست... :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/٥
» علی يعنی همه چيز و همه کس.... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٦
» دل خوش نزديک است...! :: شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٤
» به مناسبت چهلمين روز رفتن عزيزترينم... :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۸/۳٠
» قصيده در معاد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/۱٥
» دعاهايت را بنويس...! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٧
» حراج انسان... :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۱
» اللهم عجل لولیک الفرج... :: جمعه ۱۳۸٦/٤/٢٢
» ؟؟؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/۱٢
» ساده با تو حرف مي زنم... :: شنبه ۱۳۸٦/٤/٢
» خمينی کبيـــــــر ... روحت همواره قرین رحمت باد. :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/۱٤
» شکران يا کفران! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٢/۳٠
» سفرنامه ی کربلا ! سفری که به يک پلک برهم زدن گذشت... :: دوشنبه ۱۳۸٦/٢/۱٧
» احمدک... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱/۳٠
» دیوانه ها به بهشت می روند! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱/٢۱
» نقاب...! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱/۱٤
» عیدی برای شما دوستان خوبم... :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
» امسال هم گذشت... :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» حسرت روزهايی که بیهوده گذشت... :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» به مناسبت ۱۷ اسفند جشن نيکوکاری :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» دو روز مانده به آخر دنيا :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
» باز محرم شد و دلها شکست...! :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» در احوالات انسان! :: جمعه ۱۳۸٥/٩/۱٧
» قالی ظریف و دستباف او :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٩/٩
» داستان يك داستان :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٦
» پاهايم در آسمان گير کرده اند :: جمعه ۱۳۸٥/۸/۱٩
» غفلت! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۸/۱
» علی را قدر پیغمبر شناسد...که هر کس خویش را بهتر شناسد :: جمعه ۱۳۸٥/٧/٢۱
» به مناسبت ميلادت، از من برای تو...تولدت مبارک آقای من.... :: یکشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٩
» ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک :: دوشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٦
» پاداش مادر چقدر است؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ترحم :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۳/٢٥
» اگر می توانستم :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/۸
» انتظار :: شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٦
» با من تماس بگير خدايا !!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٢
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/٥ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/٥
» ای حجت خدا برما...بیا! :: جمعه ۱۳۸٥/٢/۱
» ت ن ه ا ی ی :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٩
» می رسد اینک بهار...خوش بحال روزگار :: شنبه ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» تو سوار شدی و من جا ماندم...! :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
» یاحسین! من از کودکی عاشقت بوده ام... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» من نبودم... :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
» ادب به عبارت دیگر ... :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» دلم تنگ است...دلم اندازه ی حجم قفس تنگ است... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
» بدون شرح :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱٠/٦
» بیا تا قدر یکدیگر بدانیم... :: شنبه ۱۳۸٤/۱٠/۳
» بزن بارون...بزن بارون... :: شنبه ۱۳۸٤/٩/٢٦
» هیس! :: شنبه ۱۳۸٤/٩/٢٦
» من فقط یک کمی خاک بودم ، همین! :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٧/٢٠
» تاخیر. :: یکشنبه ۱۳۸٤/٧/۱٧
» آفتابگردان؟! :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۳۱
» دستهایی که دعا می کنند ... :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۱٧
» لحظه های د لتنگی چه رنگی اند؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۱٧
» صبح خوابیده و شب بیدار است...این همان راز زمین تکرار است :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱/۱٤
» سلام. :: جمعه ۱۳۸٤/۱/۱٢
» سخن اول... :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۱٠

Design By : Pichak

گذشته ها
دوستان